9 กันยายน 2559 วันคล้ายวันสถาปนา สกสค.

14202498_1236600379718260_655228546128236780_n14192735_1236600363051595_5415658482029375302_n 14224963_1292064317534247_8671891973613241079_n S__19611715 S__19611716

 

9 กันยายน 2559 วันคล้ายวันสถาปนา สกสค.  จัดพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2559  โดยมีนางมนต์ธิรา    ดอนภิรมย์ และนายวุฒิศักดิ์     ปรีจำรัส พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยมีนายพินิจศักดิ์     สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.  ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในพิธี  ณ  หอประชุมคุรุสภา