สกสค. กาฬสินธุ์ ลงนาม MOU ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ แก้ไขปัญหาหี้นสินครู

 

เมื่อวันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2560 นางศิริพร พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นตัวแทนของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำกัด โดย นายเสน่ห์ คำสมหมาย ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำกัด และมีคณะกรรมการจัดสวัสดิการจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ พร้อมด้วยตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ ทั้ง 4 เขต ร่วมในพิธีดังกล่าว

 

S__19111954 S__19111955 S__19111957 S__19111958 S__19111961 S__19111962