โครงการจิตอาสารวมใจ

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 สำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการจิตอาสารวมใจปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีนางศิริพร พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีกล่าวคำปฏิญานตน และเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งมีจิตอาสา เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากจาก ครูและบุคลากรทางการศึกษา สมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในชุมชน ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ #เพื่อนของครูอยู่ที่นี่

จิตอาสา 62_๑๙๐๗๒๙_0024 จิตอาสา 62_๑๙๐๗๒๙_0032 จิตอาสา 62_๑๙๐๗๒๙_0048 จิตอาสา 62_๑๙๐๗๒๙_0051 จิตอาสา 62_๑๙๐๗๒๙_0056 จิตอาสา 62_๑๙๐๗๒๙_0062 จิตอาสา 62_๑๙๐๗๒๙_0066 จิตอาสา 62_๑๙๐๗๒๙_0075 จิตอาสา 62_๑๙๐๗๒๙_0077 จิตอาสา 62_๑๙๐๗๒๙_0078 จิตอาสา 62_๑๙๐๗๒๙_0082 จิตอาสา 62_๑๙๐๗๒๙_0086 จิตอาสา 62_๑๙๐๗๒๙_0089 จิตอาสา 62_๑๙๐๗๒๙_0092 จิตอาสา 62_๑๙๐๗๒๙_0095 จิตอาสา 62_๑๙๐๗๒๙_0096 จิตอาสา 62_๑๙๐๗๒๙_0100 จิตอาสา 62_๑๙๐๗๒๙_0101 จิตอาสา 62_๑๙๐๗๒๙_0103 จิตอาสา 62_๑๙๐๗๒๙_0111 จิตอาสา 62_๑๙๐๗๒๙_0113 จิตอาสา 62_๑๙๐๗๒๙_0128 จิตอาสา 62_๑๙๐๗๒๙_0133 จิตอาสา 62_๑๙๐๗๒๙_0143 จิตอาสา 62_๑๙๐๗๒๙_0146 จิตอาสา 62_๑๙๐๗๒๙_0148 จิตอาสา 62_๑๙๐๗๒๙_0169 จิตอาสา 62_๑๙๐๗๒๙_0178