เยี่ยม ครู ไฟไหม้บ้านที่อำเภอสมเด็จ

 

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 นางศิริพร พิมพะนิตย์ ผอ.สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ และนางประไพร   ฆารพันธ์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ได้ออกเยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือบางส่วนให้แก่ นายเฉลิมเกียรติ ศรีคิรินทร์ ผอ.โรงเรียนคำกุงหนองอีดุม อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ที่เกิดอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านทั้งหลัง เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

134226 S__1695831 S__1695832