สฺฺกสค. กาฬสินธุ์ ร่วม Big Cleaning Day จังหวัดกาฬสินธุ์

243004 243008

243005

ในวันที่ 16  กุมภาพันธ์  2560   พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมโครงการ Big Cleaning Day จังหวัดกาฬสินธุ์  ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์