สร้างความมั่งคงและมั่งคั่งในชีวิต และสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2561

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 สำนักงาน สกสค.จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการสร้างความมั่งคงและมั่งคั่งในชีวิตครอบครัว ของครูและบุคลากรผู้สูงอายุ มีครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ จากทุกสังกัด เข้าร่วมโครงการ ดังกล่าว ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติพศ พลพิลา ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  และจัดให้มีพิธีรดน้ำขอพรจากครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ มีนางบุญรื่น   ศรีธเรศ  อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน โดยมีนางศิริพร พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ นำคณะพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษา รดน้ำขอพร  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์

สงกรานต์61_๑๘๐๔๑๘_0013 สงกรานต์61_๑๘๐๔๑๘_0017 สงกรานต์61_๑๘๐๔๑๘_0023 สงกรานต์61_๑๘๐๔๑๘_0025 สงกรานต์61_๑๘๐๔๑๘_0034 สงกรานต์61_๑๘๐๔๑๘_0038 สงกรานต์61_๑๘๐๔๑๘_0088 สงกรานต์61_๑๘๐๔๑๘_0097S__59654148 สงกรานต์61_๑๘๐๔๑๘_0021