สกสค. เพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน ช.พ.ส. 4 ภูมิภาค (บูรณาการ) พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 25-26 กรกฏาคม 2563  สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้จัดการประชุม เชิงปฏิบัติการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน ช.พ.ส. 4 ภูมิภาค (บูรณาการ)  โดยมีนางวรนุชนันท์   พงศ์สุรางค์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุม และมีนายกฤตชัย   อรุณรัตน์  รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ร่วมบรรยายพิเศษ ในการประชุมครั้งนี้  นางศิริพร   พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้นำพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมตามโครงการดังกล่าว  ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสมาชิกต่อไป
c28adcdcaccb9ea2de1303b0c50da0f63_29930691_200728_5
c28adcdcaccb9ea2de1303b0c50da0f63_29930691_200728_3c28adcdcaccb9ea2de1303b0c50da0f63_29930691_200728 c28adcdcaccb9ea2de1303b0c50da0f63_29930691_200728_1 c28adcdcaccb9ea2de1303b0c50da0f63_29930691_200728_4 c28adcdcaccb9ea2de1303b0c50da0f63_29930691_200728_11c28adcdcaccb9ea2de1303b0c50da0f63_29930691_200728_9