สกสค.-ออมสิน-ทิพยประกันภัย ประชุมร่วม ชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ช.พ.ส.

มื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นางศิริพร พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายวุฒิศักดิ์ ปรีจำรัส นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ช.พ.ส. ในกรณีการส่งเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหม ด้วยระบบแอพพลิเคชั่นของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด เพื่อให้การจ่ายค่าสินไหมได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ช.พ.ค. ช.พ.ส. ตั้งแต่ 0.5 – 1.0 ตามโครงการต่างๆ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อ.เมือง จ.ขอนแก่น  โดยมีนายพินิจศักดิ์    สุวรรณรังค์  เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการ สกสค. เป็นประธานในการประชุม
ประชุมเงินกู้ ขก._๑๘๐๗๑๓_0007 ประชุมเงินกู้ ขก._๑๘๐๗๑๓_0010 ประชุมเงินกู้ ขก._๑๘๐๗๑๓_0014 ประชุมเงินกู้ ขก._๑๘๐๗๑๓_0020 ประชุมเงินกู้ ขก._๑๘๐๗๑๓_0023