สกสค. ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 2559

S__6438951  S__19030021 S__19030036 S__23756821S__23756808

 

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ดร.สมัคร   เยาวกรณ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์
พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ  12 สิงหาคม  2559