สกสค. ช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา ประสบอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 นางศิริพร พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเงินช่วยเหลือ นายเฉลิมเกียรติ ศรีคิรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม สังกัด สพป.กส. 3 และนางพวงเพชร ศรีคิรินทร์ ครูโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมสังกัด สพม. 24 ที่ประสบอัคคีภัย รายละ 5,000 บาท ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ #เพื่อนของครูอยู่ที่นี่

มอบเงินประสบภัย_๑๙๐๖๑๒_0014มอบเงินประสบภัย_๑๙๐๖๑๒_0010 มอบเงินประสบภัย_๑๙๐๖๑๒_0012