สกสค.จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

S__17129491 S__17129509 S__17129510 S__17129512 S__17129514

 

 

ดร.สมัคร    เยาวกรณ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงิน ประจำปี 2559  ในวันที่ 1 – 2  มิถุนายน 2559  ณ  โรงแรมเดอะวัน  อำเภอเมือง  จังหวัดบึงกาฬ