สกสค.กาฬสินธุ์ เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอำเภอคำม่วง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 นางศิริพร พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายวุฒิศักดิ์ ปรีจำรัส และนายสุพล บุตรสะพันธ์ พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกเยี่ยมและมอบน้ำดื่มให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณาราม ต.นาบอน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างโพธิ์ศรีทอง ต.ทุ่งครอง อ.คำม่วง  จ.กาฬสินธุ์

20180126_๑๘๐๑๒๖_0001 20180126_๑๘๐๑๒๖_0004 20180126_๑๘๐๑๒๖_0007