สกสค. กาฬสินธุ์ ออกเยี่ยมโรงเรียนน้ำท่วม

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นางศิริพร   พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ออกเยี่ยม และมอบน้ำดื่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านท่ากลางแจ้งจมวิทยา สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 และโรงเรียนดอนยางศึกษา สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ ทำให้น้ำท่วมบริเวณโรงเรียนดังกล่าว
25601108_๑๗๑๑๐๘_0002 25601108_๑๗๑๑๐๘_0020 25601108_๑๗๑๑๐๘_0027 25601108_๑๗๑๑๐๘_0033 25601108_๑๗๑๑๐๘_0035 25601108_๑๗๑๑๐๘_0038 25601108_๑๗๑๑๐๘_0042 25601108_๑๗๑๑๐๘_0043