สกสค. กาฬสินธุ์ ออกบริการนอกพื้นที่

เมือวันที่ 23 ธันวาคม 2560  สำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการนำของ นางศิริพร    พิมพะนิตย์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะพนักงานเจ้าหน้าที่ ทุกคน ได้ออกให้บริการสมาชิกนอกพื้นที่ ณ  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  โดยได้บริการในด้านต่างๆของงาน ช.พ.ค. ช.พ.ส. แนะนำการใช้งาน Application Line  สำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ และได้ร่วมกับ โรงพยาบาลศุภมิตร ตรวจคัดกรองต้อกระจก ต้อหิน ให้แก่สมาชิก โดยมีสมาชิกใช้บริการ พันกว่าราย
25601223 #1_๑๗๑๒๒๕_0020 25601223 #1_๑๗๑๒๒๕_0025 25601223_๑๗๑๒๒๕_000425601223 #1_๑๗๑๒๒๘_002725601223 #1_๑๗๑๒๒๘_0029