สกสค. กาฬสินธุ์ ออกบริการนอกสถานที่

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 นางศิริพร พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ออกบริการนอกสถานที่ และร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับงาน ช.พ.ค. ช.พ.ส. และงานต่างๆของสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการประชุมใหญ่สามัญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของกลุ่มสถานศึกษาที่ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

35628455_947795678735330_5494911330924101632_n 35648097_947795442068687_5079881112033951744_n 35650519_947795768735321_7052205896234958848_n 35855931_947795932068638_843439887972564992_n 35922955_947795198735378_1318999557706612736_n