สกสค.กาฬสินธุ์ ออกบริการนอกสถานที่

S__18210861 S__18210862 S__18210863 S__18210867S__18210864S__18210860

สำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี ดร.สมัคร   เยาวกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายวุฒิศักดิ์   ปรีจำรัส  นายสุพล    บุตรสะพันธ์  พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ออกให้บริการสมาชิก ช.พ.ค. , ช.พ.ส. นอกสถานที่ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559  ชึ่งมีครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นที่อำเภอคำม่วง ทุกสังกัด ร่วมรับฟังและใช้บริการ ประมาณ 500 คน