สกสค.กาฬสินธุ์ อบรมครูอาสาดูแลผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์  นางศิริพร   พิมพะนิตย์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดอบรมครูอาสาดูแลผู้ป่วย ตามโครงการ สกสค. ยุคใหม่ห่วงใยใส่ใจเพื่อนครู (เป็นโครงการนำร่อง) ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง และการทำกายภาพบำบัด  โดยมีนายเพิ่มพูน   พงษ์พวงเพชร   ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และมีวิทยากร จากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ในความรู้การดูแลผู้ป่วยติดเตียง และการทำกายภาพบำบัด ซึ่งมีครูนอกประจำการเข้าร่วมเป็นครูอาสาฯ จำนวน 18 อำเภอๆละ 2 คน รวม 36 คน เพื่อดูแลผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึงทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อไป
อบรมครูอาสา_๒๐๐๘๑๙_163 อบรมครูอาสา_๒๐๐๘๑๙_166แลคอบรมครูอาสา_๒๐๐๘๑๙_5 อบรมครูอาสา_๒๐๐๘๑๙_6 อบรมครูอาสา_๒๐๐๘๑๙_13 อบรมครูอาสา_๒๐๐๘๑๙_18 อบรมครูอาสา_๒๐๐๘๑๙_39 อบรมครูอาสา_๒๐๐๘๑๙_85 อบรมครูอาสา_๒๐๐๘๑๙_86 อบรมครูอาสา_๒๐๐๘๑๙_88 อบรมครูอาสา_๒๐๐๘๑๙_91 อบรมครูอาสา_๒๐๐๘๑๙_48 อบรมครูอาสา_๒๐๐๘๑๙_159 อบรมครูอาสา_๒๐๐๘๑๙_160 อบรมครูอาสา_๒๐๐๘๑๙_99 อบรมครูอาสา_๒๐๐๘๑๙_109 อบรมครูอาสา_๒๐๐๘๑๙_146