สกสค.กาฬสินธุ์ ร่วมเดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ

207224 S__4898824 S__10027076 S__10027077 S__10027079

 

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 สำนักงาน สกสค.กาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลโพนทอง เดินรณรงค์ ให้ประชาชนไปออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น.