สกสค.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล แด่ในหลวงรัชการที่ 9 สวรรคต ครบ 1 ปี

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2560  นางศิริพร   พิมพะนิตย์  ผอ. สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  สวรรคต ครบ 1 ปี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ณ วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

25601013_๑๗๑๐๑๖_0023 25601013_๑๗๑๐๑๖_0035 25601013_๑๗๑๐๑๖_003725601013_๑๗๑๐๑๖_0012