สกสค. กาฬสินธุ์ รับการประเมิน ผู้อำนวยการสำนักงาน

 

ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 สำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของนางศิริพร พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ ในรอบ 6 เดือน ( 6 ธ.ค. 59 ถึง 5 มิ.ย. 60) โดยมีนายภิรมย์ นันทวงค์ ประธานกรรมการ นายพิชัย ก้อนนาค นายตระกูล สุวรรณเทพ กรรมการ นายเอกชัย วดีศิริศักดิ์ เลขานุการ โดยมีคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

 

25600612_๑๗๐๖๑๔_0003 25600612_๑๗๐๖๑๔_0008 25600612_๑๗๐๖๑๔_0011 25600612_๑๗๐๖๑๔_0021 25600612_๑๗๐๖๑๔_0034 25600612_๑๗๐๖๑๔_0043 25600612_๑๗๐๖๑๔_0045 25600612_๑๗๐๖๑๔_006425600612_๑๗๐๖๑๔_0047