สกสค.กาฬสินธุ์ รดน้ำดำหัวขอพรครูผู้สูงอายุ สืบสานประเพณีสงกรานต์

S__8421383 S__8421391S__13737992S__13737988 S__13737990 S__13737991

 

ในวันที่ 4 เมษายน 2560 นางศิริพร พิมพะนิตย์ ผอ.สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รดน้ำดำหัวขอพรจากคณะครูผู้สูงอายุ เพื่อแสดงความความเครพ และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์