สกสค. กาฬสินธุ์ พัฒนาบุคลากร ด้านระบบงานบริหาร สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

 

48035 48039 S__2990137 S__2990139 S__2990140 S__2990145 S__9404471 S__9404473 S__9404474

สำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร และติดตามงานด้านสวัสดิภาพครู โดยมี 3 หลักสูตร ดังนี้ 1. ระบบงานสารบรรณทางอิเล็กทรอนิกส์  2. งานเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์  3.ระบบงานบริหารสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ในวันที่ 1 – 6 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ จังหวัดนครปฐม