สกสค. กาฬสินธุ์ ประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการช.พ.ค.-ช.พ.ส.

วันที่ 16 กันยายน 2563  สำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการช.พ.ค.-ช.พ.ส. ที่ห้องประชุมโรงแรมชาร์ลอง-บูทรีค อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายวิรัช  พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. นางศิริพร พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการ สกสค.จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. มอบหมายให้สำนักงาน สกสค.จังหวัดทุกจังหวัด จัดให้มีการประชุมตัวแทนสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. ตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. และสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงจะได้รับ ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาทราบ ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ต่อไป
16092563โครงการเสริมประสิทธิภาพ_๒๐๐๙๑๘_11 16092563โครงการเสริมประสิทธิภาพ_๒๐๐๙๑๘_16 16092563โครงการเสริมประสิทธิภาพ_๒๐๐๙๑๘_23 16092563โครงการเสริมประสิทธิภาพ_๒๐๐๙๑๘_27 16092563โครงการเสริมประสิทธิภาพ_๒๐๐๙๑๘_31 16092563โครงการเสริมประสิทธิภาพ_๒๐๐๙๑๘_39 16092563โครงการเสริมประสิทธิภาพ_๒๐๐๙๑๘_49 DSC_1283 DSC_1286 DSC_1294 DSC_1296 DSC_1298