สกสค.กาฬสินธุ์ ประชุมหน่วยงานต้นสังกัดหักเงิน ช.พ.ค. ช.พ.ส.

วันที่ 15 กันยายน 2563 สำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยนางศิริพร พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมสัมมนาหน่วยงานต้นสังกัดที่ทำการหักเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. ช.พ.ส. สังกัดสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 24 เป็นประธานในการประชุมสัมมนา ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์
15963สัมมนาหน่วยหักเงิน_๒๐๐๙๑๖_0 15963สัมมนาหน่วยหักเงิน_๒๐๐๙๑๖_0_0 15963สัมมนาหน่วยหักเงิน_๒๐๐๙๑๖_3 15963สัมมนาหน่วยหักเงิน_๒๐๐๙๑๖_4 15963สัมมนาหน่วยหักเงิน_๒๐๐๙๑๖_22 15963สัมมนาหน่วยหักเงิน_๒๐๐๙๑๖_27 15963สัมมนาหน่วยหักเงิน_๒๐๐๙๑๖_31 15963สัมมนาหน่วยหักเงิน_๒๐๐๙๑๖_36 15963สัมมนาหน่วยหักเงิน_๒๐๐๙๑๖_41 15963สัมมนาหน่วยหักเงิน_๒๐๐๙๑๖_45 15963สัมมนาหน่วยหักเงิน_๒๐๐๙๑๖_49 15963สัมมนาหน่วยหักเงิน_๒๐๐๙๑๖_52 S__46858244