สกสค.กาฬสินธุ์ บริการนอกสถานที่

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 สำนักงาน สกสค.จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกบริการนอกสถานที่ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ เพื่อให้บริการสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส. ได้ตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิก และประชาสัมพันธ์งานของ สำนักงาน สกสค.จังหวัดกาฬสินธุ์ เช่นการตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิก ทาง ไลน์

ออมทรัพย์ครู 27161_๑๘๐๑๒๙_0012 ออมทรัพย์ครู 27161_๑๘๐๑๒๙_0021 ออมทรัพย์ครู 27161_๑๘๐๑๒๙_0025