สกสค.กาฬสินธุ์ บริการครูบำนาญ นอกสถานที่

เมื่อวันเสาร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์  2563  สำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนางศิริพร    พิมพะนิตย์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกให้บริการตรวจสอบข้อมูลและสถานะการเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส. , การระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. และได้นำคณะแพทย์พยาบาล จากโรงพยาบาลธีรวัฒน์  ตรวจสุขภาพดวงตาให้กับสมาชิก และมีสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส. ให้ความสนใจตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิก และการระบุสิทธิเป็นจำนวนมาก  ณ  หอประชุมธรรมาภิบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์
29616 29617 29620 29625 ออมทรัพย์ครู 27161_๒๐๐๒๑๘_0040 ออมทรัพย์ครู 27161_๒๐๐๒๑๘_0042 ออมทรัพย์ครู 27161_๒๐๐๒๑๘_0045 ออมทรัพย์ครู 27161_๒๐๐๒๑๘_0047 ออมทรัพย์ครู 27161_๒๐๐๒๑๘_0053 ออมทรัพย์ครู 27161_๒๐๐๒๑๘_0061