สกสค.กาฬสินธุ์ นำครูผู้สูงอายุศึกษาดูงานการปลูกทุเรียนภูเขาไฟ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 สำนักงานสกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ โดยนางศิริพร พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงสวนผลไม้ ซึ่งมีครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ปั่นคูณโฮมสเตย์ & สวนปั่นคูณ อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
นครพนม62ศรีสะเกษ63_๒๐๐๖๒๒_0266 นครพนม62ศรีสะเกษ63_๒๐๐๖๒๒_0268 นครพนม62ศรีสะเกษ63_๒๐๐๖๒๒_0209 นครพนม62ศรีสะเกษ63_๒๐๐๖๒๒_0207 นครพนม62ศรีสะเกษ63_๒๐๐๖๒๒_0205 นครพนม62ศรีสะเกษ63_๒๐๐๖๒๒_0204 นครพนม62ศรีสะเกษ63_๒๐๐๖๒๒_0203 นครพนม62ศรีสะเกษ63_๒๐๐๖๒๒_0199 นครพนม62ศรีสะเกษ63_๒๐๐๖๒๒_0198 นครพนม62ศรีสะเกษ63_๒๐๐๖๒๒_0195 นครพนม62ศรีสะเกษ63_๒๐๐๖๒๒_0192 นครพนม62ศรีสะเกษ63_๒๐๐๖๒๒_0186 นครพนม62ศรีสะเกษ63_๒๐๐๖๒๒_0152 นครพนม62ศรีสะเกษ63_๒๐๐๖๒๒_0135 นครพนม62ศรีสะเกษ63_๒๐๐๖๒๒_0131 นครพนม62ศรีสะเกษ63_๒๐๐๖๒๒_0126 นครพนม62ศรีสะเกษ63_๒๐๐๖๒๒_0122 นครพนม62ศรีสะเกษ63_๒๐๐๖๒๒_0120 นครพนม62ศรีสะเกษ63_๒๐๐๖๒๒_0108