สกสค.กาฬสินธุ์ ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 11-12  มีนาคม 2562  สำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์  ร่วมกับ โรงพยาบาลครู  ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2562  ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดกาฬสินธุ์  3  จุด ดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ  อ.สมเด็จ  จ.กาฬสินธุ์  2. โรงเรียนอนุกูลนารี  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  3. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์
56315 56316 56318 56319 56353