สกสค.กาฬสินธุ์ จ่ายค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค. ถึงวัด

13177936_1149664371745195_1114534344130003432_n13173743_1149664248411874_1134381145954292853_n

ดร.สมัคร  เยาวกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานฌาปกิจศพ ผอ.ดร.บุญตา สัตย์ซื่อ
และมอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค. แก่ทายาทสมาชิก
ในวันที่ 15 พ.ค. 59  ณ  วัดประชานิยม  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์