สกสค. กาฬสินธุ์ จัดทำโรงทาน

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563  สำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์  โดย นางศิริพร  พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกตั้งโรงทาน โดยได้นำน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ สกสค. และนมเปรี้ยว  แจกจ่ายให้กับพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรม  ณ  พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง) ในงานปฏิบัติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์  เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563  เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ประจำปี  2563

S__1843417S__1843416 189698176601765417653