วีดีโอ สกสค กาฬสินธุ์ โครงการ “วันสดใสวัยเกษียณพ่อครูแม่ครู”

29052559ดูวีดีโอที่นี้

สกสค กาฬสินธุ์จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา