ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สู่ยุค thailand 4.0

สำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนางศิริพร     พิมพะนิตย์  ผอ.สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายวุฒิศักดิ์     ปรีจำรัส  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ร่วมการอบรมยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สู่ยุค thailand 4.0  ในวันที่ 5-7 ธันวาคม 2560  ณ สถาบันพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  ตำบลไร่ขิง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
20171212_๑๗๑๒๑๒_0003 20171212_๑๗๑๒๑๒_0008 20171212_๑๗๑๒๑๒_000720171212_๑๗๑๒๑๒_0009