มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 นางศิริพร พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานฌาปนกิจศพ สมาชิก ช.พ.ค. (นางอำนวย พิมพะสอน) และได้มอบเงินค่าจัดการศพ ให้แก่ทายาท ณ วัดชัยสุนทร ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
วางหรีด_๑๘๐๓๐๖_0005 วางหรีด_๑๘๐๓๐๖_00102