มอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 สำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัด ประจำเดือน มีนาคม 2561 และได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาของ มูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยมีนายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เป็นตัวแทนคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบทุนการศึกษาให้แก่ นายสิรวิชญ์ ซื่นตา และนางสาวรมย์นลิน แจ่มเสียง ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์
25610320_๑๘๐๓๒๑_0001 25610320_๑๘๐๓๒๑_0003 25610320_๑๘๐๓๒๑_0005 25610320_๑๘๐๓๒๑_0013 25610320_๑๘๐๓๒๑_0014 25610320_๑๘๐๓๒๑_0015