พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร OTEP – KRS System

เมื่อวันที่ 23 กันยายน   2561 นางศิริพร   พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายวุฒิศักดิ์    ปรีจำรัส  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ และนางปัทมาพร   ดิคสัน  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ได้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร OTEP – KRS System ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่สำนักงานมุ่งหวังเพื่อพัฒนาองค์กร และบุคลากรแบบก้าวกระโดด และเป็นการเพิ่มศักยภาพทางการบริหารจัดการ  โดยมีนายเอกศักดิ์   คงตระกูล รองเลาขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร อ.เมือง จ.ขอนแก่น
64503S__14737412 6450126290 26201