ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานพิธีบวงสรวงพระธาตุยาคู

S__19013651 S__19013645 S__19013638 S__19013650 S__19013648 S__19013647 S__19013642 S__19013639

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 นางศิริพร พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานพิธีบวงสรวงพระธาตุยาคู และร่วมเปิดงานนิทรรศการของดีอำเภอกมลาไสย ณ บริเวณลานพระธาตุยาคู โดยมีนายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี