ผอ.สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ รดน้ำดำหัวขอพรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

S__8757274 S__8757277 S__13860922S__13860924

ผอ.สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุวิทย์   คำดี  ในวันที่ 11 เมษายน 2560  ณ  จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์