ผอ. สกสค. กาฬสินธุ์ สวัสดีปีใหม่ 2560

 

ต้อนรับ ผอ.ศิริพร_๑๗๐๑๐๖_0102213157 213159 213162

21316621316552915288

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2560 นางศิริพร    พิมพะนิตย์ ผอ.สกสค.จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้มอบของขวัญและขอพรจาก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป  และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 , 2 , 3 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 24 และหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดจ่ายเงิน สงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. ช.พ.ส.  ในจังหวัดกาฬสินธุ์