ผอ. สกสค. กาฬสินธุ์ ร่วมต้อนรับ ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ คนใหม่

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2561 นางศิริพร พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ คนใหม่ ณ โรงแรมชาร์-ลอง บูทรีค

47678