ผอ.สกสค.กาฬสินธุ์ นางศิริพร พิมพะนิตย์ มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส.

S__4997140 S__5021787 S__16678990

นางศิริพร    พิมพะนิตย์ ผอ.สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส. และวางพวงหรีดเคารพศพ