ผอ.สกสค.กาฬสินธุ์ ช่วยน้ำท่วม

 

วันที่ 9 สิงหาคม 2560  นางศิริพร     พิมพะนิตย์  ผอ.สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์  ร่วมแจกถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์   ณ  หอประชุมโรงเรียนวัดสว่างคงคา (ท.2)  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์

352214 352261

352306
352312