ประชุมแนวทางให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา

ขึ้นจอ TV

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564  สำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยนางศิริพร  พิมพะนิตย์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้เปิดช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ทางอีเมล์  โดยในส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์ มีครู และบุคลากรทางการศึกษา ลงทะเบียนจำนวน 12 ราย  ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ นายณรงค์   แผ้วพลสง  รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในที่ประชุม และมีนางศิริพร   พิมพะนิตย์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์  นายประยงค์   โมคภา  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำกัด  นางบุญหนา   บุญเรือง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยครูกาฬสินธุ์ จำกัด  นางวีรยา สาคร
ผู้จัดการศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ธนาคารออมสินเขตกาฬสินธุ์   นางสาวบงกช กุลสีดา  ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ธนาคารออมสินเขตกาฬสินธุ์  นายสมชัย   ชูศรีนาค  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์  นายวิเศษ   พลอาจทัน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1  ร่วมประชุมดังกล่าวเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่องไป  ณ ห้องประชุมพระพฤหัสบดี  สำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์

ประชุมแก้ไขหนี้สินครู_210516_0 ประชุมแก้ไขหนี้สินครู_210516_1 ประชุมแก้ไขหนี้สินครู_210516_2 ประชุมแก้ไขหนี้สินครู_210516_3 ประชุมแก้ไขหนี้สินครู_210516_4 ประชุมแก้ไขหนี้สินครู_210516_5 ประชุมแก้ไขหนี้สินครู_210516_6 ประชุมแก้ไขหนี้สินครู_210516_7 ประชุมแก้ไขหนี้สินครู_210516_8