ประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สกสค. ภาคอีสาน

เมื่อวันที่ 2-4 มีนาคม 2561 นางศิริพร พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของผู้อำนวยการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดเลย

ประชุม ผอ.ภาคอีสาน_๑๘๐๓๐๖_0020 ประชุม ผอ.ภาคอีสาน_๑๘๐๓๐๖_0025 ประชุม ผอ.ภาคอีสาน_๑๘๐๓๐๖_0026 ประชุม ผอ.ภาคอีสาน_๑๘๐๓๐๖_0033