ประชุมชี้แจงครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นาวศิริพร พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมประชุมชี้แจงงาน ช.พ.ค. ช.พ.ส. ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 24
67086751_1227893244058904_1725437020211249152_o 67095453_1227893264058902_6122434927934832640_o 67186406_1227893317392230_1521566656520781824_o 67825390_1227893234058905_7168057558098247680_o