นางศิริพร พิมพะนิตย์ เข้ารับตำแหน่ง ผอ.สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์

ต้อนรับ ผอ.ศิริพร_๑๗๐๑๐๖_0046 ต้อนรับ ผอ.ศิริพร_๑๗๐๑๐๖_0055 ต้อนรับ ผอ.ศิริพร_๑๗๐๑๐๖_0062 ต้อนรับ ผอ.ศิริพร_๑๗๐๑๐๖_0074 ต้อนรับ ผอ.ศิริพร_๑๗๐๑๐๖_0076 ต้อนรับ ผอ.ศิริพร_๑๗๐๑๐๖_0077 ต้อนรับ ผอ.ศิริพร_๑๗๐๑๐๖_0079 ต้อนรับ ผอ.ศิริพร_๑๗๐๑๐๖_0080 ต้อนรับ ผอ.ศิริพร_๑๗๐๑๐๖_0084 ต้อนรับ ผอ.ศิริพร_๑๗๐๑๐๖_0085 ต้อนรับ ผอ.ศิริพร_๑๗๐๑๐๖_0088 ต้อนรับ ผอ.ศิริพร_๑๗๐๑๐๖_0095 ต้อนรับ ผอ.ศิริพร_๑๗๐๑๐๖_0097 ต้อนรับ ผอ.ศิริพร_๑๗๐๑๐๖_0098 ต้อนรับ ผอ.ศิริพร_๑๗๐๑๐๖_0099 ต้อนรับ ผอ.ศิริพร_๑๗๐๑๐๖_0100

นางศิริพร    พิมพะนิตย์ เข้ารับตำแหน่ง ผอ.สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2559  โดยมีคณะกรรมการ สกสค. ,พนักงานเจ้าหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติร่วมให้การต้อนรับ