ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560  นางศิริพร     พิมพะนิตย์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้ร่วมพิธีทอดถวายกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ณ วัดแจ้งแสงอรุณ (พระอารามหลวง)  อ.เมือง  จ.สกลนคร   โดยมีนายพินิจศักดิ์    สุวรรณรังค์  เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปฏบัติหน้าที่ เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.  เป็นประธานในพิธี
151574 406089
S__39542809 406082