คำถามที่พบบ่อย

ถาม : ช่วงนี้เปิดให้กู้เงิน ช.พ.ค. มั้ย
ตอบ : ช่วงนี้ปิดการกู้เงินครับ

ถาม  :  เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. , ช.พ.ส. กรณีพิเศษช่วงนี้มีมั้ยค่ะ
ตอบ :  ช่วงนี้ยังไม่มีการเปิดรับสมัคร กรณีพิเศษ ครับ

ถาม  :  สมาชิก ช.พ.ค. , ช.พ.ส. เสียชีวิต ทาทายจะได้รับเงินเท่าไร
ตอบ  :  ช.พ.ค. อยู่ที่ประมาฌ  930,000 บาท  ช.พ.ส. อยู่ที่ประมาฌ  380,000 บาท